Skupiny detailů

Datum poslední aktualizace: 25. 02. 2022
Pomohl Vám tento článek?
14 z celkových 17 článek pomohl.

Skupiny detailů pomáhají v lepší orientaci

Abyste se v systému lépe vyznali, jsou detaily (pole) v evidencích roztříděné do skupin. Příkladem skupin detailů v evidenci zaměstnanců jsou Osobní informace, Kontaktní informace, Informace o vzdělání a podobně. 

Skupiny detailů tedy najdete tam, kde je detailů hodně, a je tedy vhodné je pro lepší orientaci uživatelů roztřídit. 

skupina detailů

U skupin detailů lze nastavit, kdo je uvidí

Administrátor systému také nastavuje k jednotlivým skupinám detailů oprávnění. Díky tomu lze nastavit, který uživatel kterou skupinu detailů uvidí a kdo ji neuvidí. 

Vidíte jiné skupiny než váš kolega?

Administrátor má možnost určit oprávnění k daným skupinám pro jednotlivé role a v každé roli se vám mohou zobrazovat různé skupiny detailů ve stejné evidenci.