Skupiny detailů: vytvoření, editace, smazání

Datum poslední aktualizace: 07. 02. 2022
Pomohl Vám tento článek?
11 z celkových 14 článek pomohl.

Skupiny detailů pomáhají v lepší orientaci

Abyste se v systému lépe vyznali, jsou detaily (pole) v evidencích roztříděné do skupin. Příkladem skupin v evidenci zaměstnanců jsou osobní informace, kontaktní informace, informace o vzdělání a podobně. 

Více se dozvíte v tomto článku.

skupiny detailů

Jak můžete vytvořit nebo spravovat skupiny detailů

Aptien umožňuje vytvoření skupiny detailů v nastavení evidence.

Vytvoření jedné nebo více skupin detailů

 1. Otevřete dialogové okno pro nastavení evidence
 2. Přejděte do záložky "Detaily"
 3. Sjeďte dolů a klikněte na "Přidat skupinu"
 4. Zadejte název skupiny a uložte

Takto nově založené skupiny se nezobrazí na stránce s detaily jako ostatní skupiny, a to z toho důvodu, že jsou zatím prázdné - neobsahují žádné detaily.

správa skupin

Jak přidáte detaily do skupin

 1. Jděte do nastavení evidence
 2. Otevřete záložku "Detaily"
 3. Vyberte detail a jednoduchým přetažením jej umístěte do skupiny
detail do skupiny

Jak můžete editovat nebo smazat skupinu detailů?

Smazání skupiny detailů je možné pouze tehdy, když je skupina prázdná, tzn. nejsou do ní zařazeny žádné detaily. Dříve než začnete postupovat podle níže popsaných instrukcí, je tedy třeba buď smazat detaily (návod zde), které jsou do skupiny zařazeny, nebo je přesunout jinam.

 1. Otevřete nastavení evidence
 2. Jděte do záložky "Detaily"
 3. Pro editaci, klikněte na editovací nástroj na konci řádku příslušné skupiny. Pro smazání skupiny, klikněte na ikonu koše na konci řádku příslušné skupiny. Tato ikona se zobrazí jen ve chvíli, kdy je smazání možné, tj. do skupiny nejsou zařazeny žádné detaily
 4. Odstranění potvrďte
odstranění skupiny

Jak řídíte přístup do skupin detailů

Nastavování neprobíhá přes jednotlivé detaily, to by bylo příliš pracné, ale přes celé skupiny detailů. Je proto tedy potřeba mít detaily, ke kterým chceme omezit přístup, seskupené ve "skupinách detailů".

Více se dozvíte zde.

Jak zařadíte skupinu detailů pouze do vybraných kategorií položek

Po založení skupin detailů a jednotlivých kategorií, stačí už jenom v nastavení dané evidence určit, v jaké kategorii se má zobrazit jaká skupina detailů.

Více se dozvíte zde.