Jak si nastavit grafy na dashboardu evidencí

Datum poslední aktualizace: 25. 05. 2021
Pomohl Vám tento článek?
13 z celkových 16 článek pomohl.

Grafy si zobrazíte na dashboardu evidence

Na dashboardu evidence si můžete zobrazit grafy. Jedná se o grafy porovnávající dvě číselné hodnoty, například pro případ procentního porovnání plánovaných a skutečných hodnot čerpání rozpočtu na projektu nebo odpracovaných hodin projektu. Definici grafů provádí administrátor.

Na dashboard evidence se dostanete kliknutím na název evidence (nad seznamem položek). Nastavení (umístění, zobrazení) zobrazených oblastí si provádí uživatel sám.

Specifické nastavení jen pro oblast grafů se provádí pomocí ikony ozubeného kolečka v pravém horním rohu ve widgetu s grafem.

Standardně je graf zobrazen jen pro oblíbené položky. Ty si každý uživatel musí nastavit sám (jsou vázány ke konkrétnímu uživateli).

Je ale možné si nastavit zobrazení jen pro vámi vybrané položky. V první řadě vypnete zobrazení grafů oblíbených položek a pak pomocí "+ přidat" vyberete požadované položky (zadáním části řetězce jejich názvu, jejich výběrem a potvrzením pomocí OK).

graf

Jak zobrazíte grafy na dashboardu evidence

K zobrazení grafů je potřeba aktivovat příslušný plugin, který může aktivovat pouze administrátor systému.

  1. editaci evidence je potřeba aktivovat příslušný plugin
  2. Klikněte na možnost "další nastavení", dále na "Nastavení pluginů". Zde se vám zobrazí přehled všech nainstalovaných pluginů včetně pluginu "Graf pro 2 čísla". Pokud nebude daný plugin nainstalovaný proveďte jeho instalaci přes "Přidat plugin"
  3. V rámci nastavení pluginu zadejte název grafu a případně jeho popis. Dále je nutné vybrat 2 hodnoty, které budou porovnávány. Tyto dvě hodnoty představují 2 detaily této evidence, jejichž formát musí být číslo (celé nebo desetinné číslo). Do nabídky se vám proto nabídnou všechny detaily dané evidence, které jsou v číselném formátu, a to včetně sloupců tabulek (pak jednotlivé řádky tabulky představují jednotlivé hodnoty, které se promítnou v grafu). Resp. do grafu bude promítnuta suma hodnot daného sloupce
  4. Administrátor ještě nastaví typ grafu. Jsou připravené dva typy - kruhový a skupinový pruhový. Kruhový zobrazuje procentní podíl mezi hodnotami. Pruhový graf zobrazuje absolutní hodnoty. Následně stačí nastavení uložit

Nastavení zobrazení na dashboardu evidence si již provádí každý uživatel sám a nepromítne se do nastavení jiných uživatelů.

nastavení grafu