Jak řadit položky v evidenci do složek

Datum poslední aktualizace: 01. 06. 2021
Pomohl Vám tento článek?
8 z celkových 11 článek pomohl.

Složky 

Položky v evidenci můžete třídit několika způsoby. Nejčastějším a doporučovaným způsobem je použití použití kategorií. je to doporučovaný způsob, protože z hlediska práce umožňuje lepší třídění a vyhledávání. Další možností je zakládání položek do složek stejně jako na vašem stolním PC. Tento způsob je pracnější a má své nevýhody (hůře se v nich hledá), proto doporučujeme využívat kategorie nebo jiné třídění podle výčtů a podobně. K tomu můžete využít uživatelské filtry, které vám umožní potřebné položky třídit stejně dobře jako je to ve složkách.

Jak vytvoříte složku

Je nutné nicméně vědět, že tato složka možná nebude viditelná všem ostatním uživatelům. Doporučujeme se obrátit na vašeho administrátora s žádostí, aby zkontroloval, zda mají všechny role ke složkám v dané evidenci povolený přístup (instrukce pro administrátory zde).  

  1. Klikněte na ikonu složky vlevo dole pod seznamem položek
  2. V dialogovém okně zvolte název složky a uložte
založení složky

Jak vytvořit novou položku ve složce

Postup je podobný jako pro přidávání položek do strukturované evidence. Nejprve rozbalte vybranou složku pomocí malého trojúhelníčku vlevo od ikony složky. Na konci seznamu položek již zatřízených do této složky bude zelené plus, pomocí kterého vytvoříte položku rovnou v dané složce. 

přidání položky

Jak zatřídit položky do složky

Nejprve je třeba povolit přesun položek v rámci seznamu položek v evidenci. Následně lze přetažením zatřídit položky tam, kam potřebujete. 

  1. Pod seznamem položek najdete ikonu tří teček pro rozbalení nabídky funkcí k položkám evidence
  2. Povolte přesun položek
  3. Přetáhněte položky do složky
  4. Nezapomeňte pak zase zrušit funkci "Povolit přesun". To uděláte tak, že opět v nabídce funkcí k položkám evidence kliknete na možnost "Zakázat přesun"
povolit přesun