Onesoft Connect je nyní Aptien

Jak vytvořit report

Reporty slouží k tomu, abyste informace vedené mohli vytisknout nebo jinak sdílet. Pomocí reportu dostanete informace jednorázově ven ze systému. Report zachytí stav, který je platný v okamžiku jeho spuštění. Reporty žádným způsobem zpětně informace v sobě neaktualizují. Pokud chcete zachytit nový stav, musíte report spustit znovu.

Jak vytvořit report

Otevřete evidenci, kde chcete report vytvořit. Můžete nejprve vyfiltrovat pouze ty položky, které vás zajímají. V levém dolním rohu je ikona tří horizontálních teček, která vám otevře nabídku k seznamu položek:

  1. Vyberte možnost "Spustit report"
  2. Vyberte, jaký typ reportu si přejete vytvořit
  3. Spusťte vygenerování reportu

Pokud má daný report stav OK, je váš report připraven a můžete ho otevřít. Pokud je stav jiný než "OK", aktualizujte zprávu pomocí tlačítka obnovit.

Zde také můžete exportovat data do Excelu. 

seznam druhů reportů

Report jedné položky 

"Detail položky" vygeneruje dokument, který bude obsahovat všechny detaily položky včetně jejích souvislostí. Jde o souhrn informací k jedné položce. 

Přehled více položek

"Přehled položek" vygeneruje seznam všech položek v evidenci. Tento typ reportu bere v potaz použité filtry.

Kam se reporty ukládají

Všechny reporty se ukládají do záložky "Reporty" v levém menu. Tyto reporty nejsou viditelné žádnému jinému uživateli.

přehled reportů