Vaše pracovní plocha

Datum poslední aktualizace: 01. 07. 2021
Pomohl Vám tento článek?
6 z celkových 9 článek pomohl.

Abyste se při své práci v Aptienu lépe orientovali, podívejte se co kde najdete a jak pracovat.

V levém menu máte informace pro svoji práci 

Levé menu je váš opěrný bod. Zde najdete důležité informace, které jsou důležité pro vaši práci. V inboxu najdete veškeré zprávy od ostatních uživatelů nebo upozornění či další informace, které vám pošle systém. V úkolech uvidíte všechny úkoly, které máte na starosti a také ty, kde jste nastaveni jako sledující. Najdete zde jak celofiremní informace, tak informace, které jsou pouze vaše. 

Váš pracovní prostor

 • Váš pracovní prostor se jmenuje podle vašeho pracovního zařazení nebo vaší role ve firmě. Kliknutím na název se vám uprostřed obrazovky zobrazí seznam evidencí, které máte na starosti nebo ze kterých čerpáte informace a také další informace, které vyplývají z vašeho pracovního zařazení. Pokud máte více rolí, můžete je měnit, bude se vám měnit i pracovní prostor

Všechny informace, které se týkají vás 

 • Inbox - sem vám přicházejí veškeré informace, upozornění a další zprávy od ostatních uživatelů nebo od hlídačů
 • Kalendář - v kalendáři najdete všechny termíny, zápisy nebo termíny úkolů 
 • Poznámky - zde máte přehled všech vašich poznámek a nápadů, stejně tak se vám zde zobrazí poznámky sdílené s vámi
 • Úkoly - místo pro přehledné řízení úkolů, zobrazení nově zadaných úkolů nebo fází v rozdělaných úkolech
 • Aktivity - zde se zobrazují všechny vaše aktivity, které v systému děláte. Pokud komentujete úkol nebo vytvoříte zápis, vidíte to právě v aktivitách. Přehled vám umožní jednoduše dohledat kdo, kdy a co změnil
 • Hlídači - zde vidíte přehled vašich aktivních nastavených hlídačů. Můžete si je třídit nebo je odsud    vypnout  
 • Oblíbené - zde uvidíte na jednom místě všechny položky, které jste si označil(a) jako oblíbené, a to v jakékoli evidenci
 • Reporty - přehled všech reportů, jaké jste si kdy vygeneroval(a)
 • Žádosti - pro ankety, ale i žádosti o dovolené (lze zde žádat, ale i schvalovat), povolení, souhlasy a podobně

Celofiremní informace 

 • Nástěnka - na nástěnce najdete všechny sdílené informace, které jsou určené všem lidem ve firmě
 • Kolegové - zde uvidíte přehled všech vašich kolegů, kde snadno najdete kontaktní informace 

Vaše nastavení uživatele

V horní části levého menu, vedle vaší profilové fotografie můžete upravovat svůj profil a svá uživatelská nastavení. Můžete:

 • Změnit svoji fotografii - profilový obrázek
 • Změnit heslo
 • Vlastní nastavení evidencí
 • Spravovat některá uživatelská nastavení pro úkoly a upozornění

Pod fotkou a jménem můžete změnit svoji roli, ve které pracujete a tím i celý pracovní prostor.

levé menu

Nahoře přepínáte mezi evidencemi    

V horní části vidíte barevné záložky, to je seznam evidencí, které máte k dispozici pro svou práci. Úplně nahoře je lišta, která je podobná jiným aplikacím, se kterými jste zvyklí pracovat - například facebook. Je zde vyhledávací okno, informace o vašem přihlášení, zvoneček s notifikacemi a další ovládací prvky. 

V horní liště najdete obvyklé ikonky, na které jste zvyklí z jiných prostředí, například ze svého facebooku. Máte zde možnost se odhlásit, změnit svoji uživatelskou roli, zvoneček s upozorněními, ale také pole pro vyhledávání v celém systému nebo menu pro přístup do všech vašich evidencí. Pojďme si to probrat zleva doprava. 

 • Vyhledávací pole vám umožní vyhledávat v celém systému - můžete tak z jednoho místa vyhledávat v evidencích, úkolech, zápisech nebo poznámkách
 • Zvoneček pro všechny ostatní notifikace (jejich historii je možné i dodatečně zobrazit ve vašem Inboxu v postranní nabídce)
 • Bublinu pro notifikace nových zpráv v chatu od ostatních uživatelů
 • Jazyky - přepínejte mezi jazyky, pokud jich má vaše firma nastaveno více, pokud nic nevidíte, máte nastavený pouze jeden jazyk
 • Odhlásit - umožní vám odhlášení ze systému
 • Šipky - pomocí šipek směřujících k sobě si můžete skrýt záložky evidencí a pomocí šipek směřujících od sebe si záložky evidencí naopak zobrazíte 
přehled evidencí

Vpravo vidíte ostatní uživatele 

V liště na pravé straně své obrazovky uvidíte všechny své spolupracovníky a kolegy, kteří se systémem také pracují. Vidíte, zdali jsou přihlášeni nebo ne. Každému z nich můžete poslat pomocí chatu soukromou zprávu, kterou vidíte jen vy dva jako účastníci diskuse. Zprávy jsou zabezpečené. Pokud vám někdo napíše a vy nejste přihlášeni do systému, přijde vám upozornění do vašeho mailu. 

Když je někdo z vašich kolegů offline, nevadí. Zpráva o tom, že mu píšete, se mu doručí do jeho e-mailové schránky.

ostatní uživatelé

Uprostřed pracujete

Uprostřed obrazovky pracujete a vidíte všechny informace. Tato část pracovního prostředí se mění v závislosti na tom, kde se v Aptienu momentálně nacházíte - úkoly, aktivity, kalendář nebo evidence.

střed obrazovky
Doporučujeme znát