Správa a údržba majetku

Základy správy majetku ve firmě

V tomto článku se dozvíte o tom, co zahrnuje správa majetku ve firmě. Je to komplexní proces péče o majetek v celém j... ...celý článek

První kroky správce majetku

Návod popisuje první kroky správce majetku v systému a možnosti které má. ...celý článek

Jak vést evidenci majetku

Zde se dozvíte, jak vést evidenci majetku v Aptien. ...celý článek

Jak hlásit závady majetku

V tomto článku se dozvíte, jak mohou pracovníci hlásit závady na majetku ...celý článek

Jak hlásit poruchy a havárie na pracovišti

V tomto článku se dozvíte, jak hlásit poruchy, havárie a incidenty. ...celý článek

Jak na správu budov a nemovitostí

V tomto článku se dozvíte, jak na správu budov a nemovitostí. ...celý článek

Jak hlídat termíny údržby a revizí

Jak nastavit povinné termíny revizí, inspekcí a údržby na vašich zařízeních. ...celý článek

Jak vytvořit plány údržby majetku a zařízení

Plány revizí slouží k vytvoření a hlídání jednotlivých revizí na majetku, strojích, zařízeních a podobně. Slouží k pl... ...celý článek

Jak vytvořit plány revizí a kontrol

V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit plány revizí a kontrol ...celý článek

Plánování údržby majetku

V tomto článku se dozvíte, jak plánovat údržbu vašeho majetku. ...celý článek

Potvrzování provedení údržby

V tomto článku se dozvíte, jak potvrzovat provedení údržby ...celý článek

Jak udržovat dokumentaci k majetku

V tomto článku se dozvíte, jak udržovat dokumentaci k zařízení, strojům, vybavení a jinému majetku ...celý článek

Jak vést provozní deník

Jak vést záznamy o údržbě majetku tak, abyste měli přehled a bylo to snadné. ...celý článek

Jak hlídat údržbu pomocí hlídacích psů

V tomto článku se dozvíte, jak můžete hlídat údržbu pomocí standardních hlídačů. ...celý článek

Jak evidovat umístění majetku ve firmě

V tomto článku se dozvíte jak můžete evidovat umístění majetku ve vaší firmě ...celý článek

Jak nastavit naskladnění a vyskladnění vybavení

V tomto článku se dozvíte, jak vyřešit umístění a předávání majetku s použitím předávacích protokolů. ...celý článek

Příruční sklad vybavení

V tomto článku se dozvíte, co je to příruční sklad nářadí a vybavení ...celý článek

Karta majetku

V tomto článku se dozvíte, co je to karta majetku a k čemu je dobrá ...celý článek

Jak používat evidenci místností

Tato majetková evidence je určena pro správce majetku nebo osobu pracující na obdobné pozici. ...celý článek

Jak nastavit předávání majetku

Jak vydávat zaměstnancům vybavení a spravovat vydaný a svěřený majetek ...celý článek

Jak hromadně generovat QR kódy

V tomto článku se dozvíte, jak hromadně vytvořit QR kódy pro váš majetek ...celý článek

Role Správce majetku

Role správce majetku má na starost provoz a údržbu majetku v rámci celé firmy. ...celý článek

Co všechno dělá správce majetku

Správce majetku zajišťuje správu a údržbu firemního majetku. ...celý článek

Co je životní cyklus majetku

V tomto článku se dozvíte, co je životní cyklus majetku a jaké jsou jeho fáze. ...celý článek

Co všechno dělá facility manager

Facility manažer zajišťuje správu a údržbu majetku a soulad s potřebami uživatelů. ...celý článek

Skladování nebo umístění majetku a vybavení ve firmě

V tomto článku se dozvíte jak vyřešit skladování majetku a firemního vybavení ...celý článek

Jak používat univerzální evidenci majetku

Tato evidence doplňuje ostatní majetkové evidence. ...celý článek

Co je kontrolní seznam revize pracoviště

V tomto článku se dozvíte, co je to kontrolní seznam pro revizi pracoviště ...celý článek

Co je seznam revize budovy

V tomto článku se dozvíte, co je to kontrolní seznam revize budovy ...celý článek

Co je kontrolní seznam revize

V tomto článku se dozvíte, co je to kontrolní seznam revize ...celý článek

Co je plán preventivní údržby

V tomto článku se dozvíte, co je to plán preventivní údržby. ...celý článek

Co je plánovaná údržba majetku

V tomto článku se dozvíte, co je plánovaná údržba a jaký má význam. ...celý článek

Co je reaktivní údržba majetku

V tomto článku se dozvíte, co je korektivní nebo také reaktivní údržba a jaký má význam. ...celý článek

Co je CMMS systém

V tomto článku se dozvíte, co je CMMS, počítačový systém ...celý článek