Správa a údržba majetku

První kroky správce majetku

Návod popisuje první kroky správce majetku v systému a možnosti které má. ...celý článek

Základy správy majetku ve firmě

V tomto článku se dozvíte o tom, co zahrnuje správa majetku ve firmě. Je to komplexní proces péče o majetek v celém j... ...celý článek

Jak vést evidenci majetku

Zde se dozvíte, jak vést evidenci majetku v Aptien. ...celý článek

Plánování údržby majetku

V tomto článku se dozvíte, jak plánovat údržbu vašeho majetku. ...celý článek

Potvrzování provedení údržby

V tomto článku se dozvíte, jak potvrzovat provedení údržby ...celý článek

Jak hlásit poruchy a havárie na pracovišti

V tomto článku se dozvíte, jak hlásit poruchy, havárie a incidenty. ...celý článek

Jak evidovat umístění majetku ve firmě

V tomto článku se dozvíte jak můžete evidovat umístění majetku ve vaší firmě ...celý článek

Karta majetku

V tomto článku se dozvíte, co je to karta majetku a k čemu je dobrá ...celý článek

Jak udržovat dokumentaci k majetku

V tomto článku se dozvíte, jak udržovat dokumentaci k zařízení, strojům, vybavení a jinému majetku ...celý článek

Jak vést provozní deník pomocí zápisů

Jak vést záznamy o údržbě majetku tak, abyste měli přehled a bylo to snadné. ...celý článek

Jak nastavit hlídání termínů údržby a revizí

Jak nastavit povinné termíny revizí, inspekcí a údržby na vašich zařízeních. ...celý článek

Jak hlídat údržbu pomocí hlídacích psů

V tomto článku se dozvíte, jak můžete hlídat údržbu pomocí standardních hlídačů. ...celý článek

Jak nastavit předávání majetku

Jak vydávat zaměstnancům vybavení a spravovat vydaný a svěřený majetek ...celý článek

Role Správce majetku

Role správce majetku má na starost provoz a údržbu majetku v rámci celé firmy. ...celý článek

Co všechno dělá správce majetku

Správce majetku zajišťuje správu a údržbu firemního majetku. ...celý článek

Co všechno dělá facility manager

Facility manažer zajišťuje správu a údržbu majetku a soulad s potřebami uživatelů. ...celý článek

Jak hromadně generovat QR kódy

V tomto článku se dozvíte, jak hromadně vytvořit QR kódy pro váš majetek ...celý článek

Jaké jsou možnosti předávání a přebírání majetku

Možností jak předat nebo přebrat majetek od zaměstnanců je několik. ...celý článek

Skladování nebo umístění majetku a vybavení ve firmě

V tomto článku se dozvíte jak vyřešit skladování majetku a firemního vybavení ...celý článek

Jak nastavit plány údržby majetku

Plány údržby slouží k vytvoření a hlídání jednotlivých aktivit údržby na majetku, strojích, zařízeních a podobně. Slo... ...celý článek

Co je plánovaná údržba majetku

V tomto článku se dozvíte, co je plánovaná údržba a jaký má význam. ...celý článek

Co je korektivní údržba

V tomto článku se dozvíte, co je korektivní údržba a jaký má význam. ...celý článek