Jak používat evidenci vstupních karet

Datum poslední aktualizace: 17. 08. 2021

Přehled všech vstupních a přístupových karet u vás ve firmě

Tato evidence je určená pro office managery, správce majetku či zaměstnance na jiné obdobné administrativní pozici, kteří zodpovídají za evidenci nejen vstupních karet, ale také tokenů či jiných nosičů, chtějí mít přehled o jejich aktuálním stavu a pohybu (kdo má kartu přidělenou). Aptien umožňuje uchování historie k jakékoliv evidované položce, tedy v případě potřeby můžete zpětně dohledat, kdy kdo vlastnil kterou přístupovou kartu, kam měl oprávnění ke vstupu či jakými certifikáty nebo kartami disponoval. Tato evidence je tedy je významná i z pohledu systému ISO řady 27000 (naplnění požadovaných standardů, auditní záznam z pohledu bezpečnosti), během pracovně-právního vztahu (součást přehledu o tom, co vše má zaměstnanec přiděleno), ale také po jeho ukončení (dohledávání konkrétních případů).

Pro každou vstupní kartu vedete základní informace:

  • Číslo karty
  • Stav karty – uveďte stav karty. Pokud dojde k její ztrátě, ukončete platnost přiřazení zaměstnanci v záložce „Souvislosti “ a do poznámky si uveďte důležité informace
  • Karta od místnosti – místnost nebo prostora, kam umožňuje přístup jejímu držiteli
  • Karta od dveří – dveře, které lze kartou odemknout
  • Má kartu přidělenou – vyberte zaměstnance, který má kartu přidělenou z evidence „Zaměstnanci“.
  • Další informace o kartě – zde si můžete vést jakékoli potřebné údaje. Například k čemu všemu lze přístupové médium použít (vstup, docházkový systém, podniková čerpací stanice, přístup k tiskárně)
Evidence vstupních karet
Kam pokračovat dále