Jak používat evidenci klíčů

Datum poslední aktualizace: 24. 09. 2021

Přehled všech klíčů, které používají vaši zaměstnanci

Tato evidence je určená pro office managery, správce majetku či zaměstnance na jiné obdobné administrativní pozici, kteří zodpovídají za evidenci klíčů, chtějí mít přehled o tom, který zaměstnanec má klíč nebo vstupní kartu přidělenou. Aptien umožňuje uchování historie ke každému klíči, tedy v případě potřeby můžete zpětně dohledat, kdy měl který zaměstnanec měl klíč - tedy oprávnění ke vstupu. Tuto evidenci využijete pokud potřebujete splnit požadavky bezpečnosti systému ISO 27000, protože získáte důkaz a auditní záznam z pohledu bezpečnosti. A to jak během pracovně-právního vztahu, tak také po jeho ukončení, protože informace snadno dohledáte a doložíte.

Evidence vám informací k firemním klíčům a vstupním kartám

  • Vedení informací ke klíči - jeho od kterých dveří je, ke kterým prostorám umožňuje přístup
  • Který zaměstnanec má klíč vydaný a kdy mu byl vydaný při nástupu
  • Informace o ztrátě klíče
Evidence klíčů

Detailní informace ke každému klíči ve firmě

Pro každý klíč vedete základní informace:

  • Pořízení – informace o dodavateli a výrobci klíče
  • Od kterých dveří je klíč – dveře, které lze klíčem odemknout
  • Od které místnosti je klíč – místnost nebo prostor, kam umožňuje klíč přístup jeho držiteli
  • Kdo klíč používá – zaměstnanec, který má klíč přidělený
Propojení klíčů
Kam pokračovat dále