Jak spravovat evidence

Jak nastavit a přizpůsobit evidence

Jak nastavit v evidenci můžete detaily, skupiny, kategorie nebo například prefix. ...celý článek

Jak vytvořit novou evidenci

Vytvořit evidenci můžete založením buď ze šablony (s připravenou strukturou a detaily) nebo založením vlastní prázdné... ...celý článek

Jak smazat evidenci

Smazání evidence je nevratné a přijdete tak o všechna data v evidenci. ...celý článek

Detaily: založení, editace, odstranění

Detaily popisují vlastnosti položek a jsou platné pro všechny položky v rámci jedné evidence. Při definici detailu lz... ...celý článek

Detaily: formáty polí

V Aptienu můžete využít širokou škálu formátů pro detaily. ...celý článek

Detaily: speciální formáty

V Aptienu můžete využít hned několik speciálních formátů, které vám usnadní práci. ...celý článek

Povinná pole

Povinná pole vynutí vyplnění vámi požadovaných polí při zakládání nebo úpravě záznamů. ...celý článek

Skupiny detailů: vytvoření, editace, smazání

Skupinu detailů můžete použít pro přehlednější zobrazení detailů, pro přiřazení některých detailů k určité kategorii ... ...celý článek

Skupiny detailů: jak je zobrazit jen pro položky určité kategorie

Každá kategorie může mít rozdílné detaily a skupiny detailů. ...celý článek

Jak nastavit kategorie

Jako administrátor můžete vytvořit nebo změnit kategorie pro jakoukoliv evidenci. ...celý článek

Zakládání nových položek: nastavení

Jako administrátor nastavujete podobu formuláře pro vytvoření nové položky. ...celý článek

Co jsou rozšíření

Můžete si do aplikace dodatečně doinstalovat rozšíření jako grafy, ISRS nebo rizika. ...celý článek

Zápisy: aktivace a nastavení

Nastavení aktivit jako rozšíření evidence můžete udělat jako administrátor v rámci editace evidence. ...celý článek

Graf pro dvě čísla

Graf pro dvě čísla si zobrazíte na dashboardu evidence. ...celý článek

Automatický kód pro nově založené položky

Kód položky můžete při jejím zakládání zadat ručně nebo je možné kód položky na zakládě zadání určitého vzorce vytvář... ...celý článek