Jak spravovat evidence

Nastavení a přizpůsobení evidence

Nastavit v evidenci můžete detaily, skupiny, kategorie nebo například prefix. ...celý článek

Jak vytvořit, přidat novou evidenci

Vytvořit evidenci můžete založením buď ze šablony (s připravenou strukturou a detaily) nebo založením vlastní prázdné... ...celý článek

Jak smazat evidenci

Smazání evidence je nevratné a přijdete tak o všechna data v evidenci. ...celý článek

Detaily: založení, editace, odstranění

Detaily popisují vlastnosti položek a jsou platné pro všechny položky v rámci jedné evidence. Při definici detailu lz... ...celý článek

Detaily: formáty polí

V Aptienu můžete využít širokou škálu formátů pro detaily. ...celý článek

Detaily: nastavení speciálních formátů

V Aptienu můžete využít hned několik speciálních formátů, které vám usnadní práci. ...celý článek

Povinná pole

Povinná pole vynutí vyplnění vámi požadovaných polí při zakládání nebo úpravě záznamů. ...celý článek

Skupiny detailů: vytvoření, editace, smazání

Skupinu detailů můžete použít pro přehlednější zobrazení detailů, pro přiřazení některých detailů k určité kategorii ... ...celý článek

Skupiny detailů: jak je zobrazit jen pro položky určité kategorie

Každá kategorie může mít rozdílné detaily a skupiny detailů. ...celý článek

Kategorie: nastavení

Jako administrátor můžete vytvořit nebo změnit kategorie pro jakoukoliv evidenci. ...celý článek

Zakládání nových položek: nastavení

Jako administrátor nastavujete podobu formuláře pro vytvoření nové položky. ...celý článek

Jak vytvořit složky na přílohy

Složky na přílohy vám pomůžou zpřehlednit přílohy a také řídit oprávnění přístupu k přílohám. ...celý článek

Co jsou rozšíření (pluginy)

Můžete si do aplikace dodatečně doinstalovat rozšíření jako grafy, ISRS nebo rizika. ...celý článek

Zápisy: aktivace a nastavení

Nastavení aktivit jako rozšíření evidence můžete udělat jako administrátor v rámci editace evidence. ...celý článek

Co je řízená dokumentace

Řízená dokumentace je v základu nastavená pro evidenci směrnic. ...celý článek

Graf pro dvě čísla

Graf pro dvě čísla si zobrazíte na dashboardu evidence. ...celý článek

Automatický kód pro nově založené položky

Kód položky můžete při jejím zakládání zadat ručně nebo je možné kód položky na zakládě zadání určitého vzorce vytvář... ...celý článek

Ověření firem přes ARES

Ověření firem přes ARES (Administrativní Registr Ekonomických Subjektů) umí načítat data z administrativního registru... ...celý článek