Jak spravovat celý systém

Jak spravovat uživatele

Jako administrátor ovládáte nastavení uživatelů, kteří mají přístup do Aptienu. ...celý článek

Jak nastavit administrátora systému

Administrátorem systému je automaticky jeho první uživatel. Jako administrátor systému můžete administrační oprávnění... ...celý článek

Jak nahrát logo vaší firmy na přihlašovací stránku

Nahrajte si do Aptienu logo své firmy, které se bude zobrazovat vždy při přihlašování. ...celý článek

Jak vyměnit uživatele v systému

Při výměně uživatele je nejprve potřeba smazat starého uživatele a přidat nového. ...celý článek

Jak spravovat licenci a cenový plán

Informace o licencích, platbách, nastavení uživatelů, rolí a plateb může provádět uživatel s rolí administrátor v sek... ...celý článek

Jak nastavit oprávnění pro kancelářské uživatele

Pro uživatele můžete nastavit přístup k evidencím a/nebo export položek do xlsx formátu. ...celý článek

Jak uhradit platbu za licenci

Nejjednodušší platba za Aptien je použití platební karty. ...celý článek

Jak nastavit vícejazyčné prostředí

Aptien nabízí možnost vést prostředí jak v českém, tak anglickém jazyce. ...celý článek

Jak nastavit firemní intranet

Nastavení intranetu provádíte prostřednictvím role, ve které nastavíte jaké části má daná role přístupné a jaké ne. ...celý článek

Jak změnit počet uživatelů

Zvýšení počtu možných uživatelů v aplikaci provedete v záložce "Licence" ve "Spravovat". ...celý článek

Jak vytvořit pracovní tým nebo skupinu

Každý uživatel může být členem více skupin. Využití takových skupin je při zadávání sdílených poznámek a při sdílení ... ...celý článek

Jak změnit heslo uživateli Aptien

Administrátor může vygenerovat uživateli nové heslo nebo zadat heslo ručně. ...celý článek

Jak si přidat položky do "pluskového" menu

Do pluskového menu můžete přidat více položek pomocí přejmenování přidávacího tlačítka. ...celý článek

Jak nastavit centrální číselníky jednotek

Můžete si změnit nastavení jednotek a díky tomu bez problémů rozlišit na první pohled tisíce a desetinná místa. Možno... ...celý článek