Jak používat evidenci směrnic

Datum poslední aktualizace: 02. 07. 2021
Podívejte se na řešení:
Seznamování zaměstnanců se směrnicemi a dokumentySeznamování se směrnicemi
Pomohl Vám tento článek?
12 z celkových 15 článek pomohl.

Vedení přehledu směrnic nebo pracovních postupů ve vaší firmě

Tato evidence je určena lidem ve firmě, kteří mají na starost organizační management, tedy vnitřní předpisy, směrnice, normy, pracovní postupy a podobné dokumenty.

Můžete ji používat buď samostatně pro vedení přehledu platných směrnic, řádů, norem či pracovních postupů ve vaší firmě nebo jako zdroj pro seznamování zaměstnanců se směrnicemi. V evidenci máte v základu nastavené základní typy směrnic a firemních předpisů, které lze snadno změnit. Pro každý dokument pak vedete informace o jeho vydání a platnosti.  

  • Směrnice
  • Normy
  • Pracovní postupy
  • Politiky
  • Řády 

Konkrétní předpisy a směrnice přikládejte formou příloh (pdf, word nebo jiný typ dokumentu). V evidenci směrnic jsou přílohy vedené jako řízená dokumentace a to znamená, že jednotlivé dokumenty podléhají řízenému životnímu cyklu a tedy mohou nabývat stavů (V přípravě > Platný > Vyřazený). V případě že používáte ve vaší organizaci Seznamování se směrnicemi, tak se zaměstnancům nabízejí pouze dokumenty, které jsou ve stavu Platné