Jak používat evidenci směrnic

Datum poslední aktualizace: 10. 06. 2021

Vedení přehledu směrnic nebo pracovních postupů ve vaší firmě

Tato evidence je určena lidem ve firmě, kteří mají na starost organizační management, tedy vnitřní předpisy, směrnice, normy, pracovní postupy a podobné dokumenty.

Můžete ji používat buď samostatně pro vedení přehledu platných směrnic, řádů, norem či pracovních postupů ve vaší firmě nebo jako zdroj pro seznamování zaměstnanců se směrnicemi. V evidenci máte v základu nastavené základní typy směrnic a firemních předpisů, které lze snadno změnit. Pro každý dokument pak vedete informace o jeho vydání a platnosti.  

  • Směrnice
  • Normy
  • Pracovní postupy
  • Politiky
  • Řády 

Konkrétní předpisy a směrnice přikládejte formou příloh (pdf, word nebo jiný typ dokumentu). V evidenci směrnic jsou přílohy vedené jako řízená dokumentace a to znamená, že jednotlivé dokumenty podléhají řízenému životnímu cyklu a tedy mohou nabývat stavů V přípravě - Platný - Vyřazený). V případě že používáte ve vaší organizaci Seznamování se směrnicemi, tak se zaměstnancům nabízejí pouze dokumenty, které jsou ve stavu Platné