Onesoft Connect je nyní Aptien

Jak zapnout seznamování se směrnicemi

Tento článek je určený pro administrátory.

Co je seznamování s dokumenty a směrnicemi

Seznamování se směrnicemi umožňuje firmě dostat pod kontrolu, kdo byl s jakým dokumentem, typicky směrnicemi, právními předpisy, bezpečnostními předpisy, pracovními postupy, politikami, ale také návody či jakýmikoliv jinými dokumenty seznámen. Je to jednoduchá stránka, na které zaměstnanec vidí s čím se má seznámit a s čím a kdy se již seznámil. 

Firmě to dává jasný přehled kdo-kdy-s čím byl seznámen. 

seznamování se směrnicemi

Jak zapnout seznamování se směrnicemi pro zaměstnance

Seznamování se směrnicemi je k dispozici pouze pro plán Company a vyšší. Pokud máte tedy plán Free nebo Team, musíte nejprve povýšit minimálně na plán Company. 

Stránka pro seznamování se směrnicemi je volitelná a povoluje se vždy ke konkrétní roli. Je k dispozici jak pro Kancelářské, tak pro Intranet uživatele. Chcete-li tedy, aby vaši zaměstnanci stránku videli, je třeba pro všechny role mít nastaveno takto:

zapnutí seznamování

Jak zapnout seznamování se směrnicemi pro správce směrnic

Správce směrnic vytváří distribuční listy. Ve firmě musí být alespoň jeden správce směrnic. 

Pro každého správce směrnic je třeba mít v roli následující nastavení:

zapnutí správy směrnic

Pak uvidíte v menu Správu směrnic.

správa distribučních listů