Jak zapnout seznamování se směrnicemi

Datum poslední aktualizace: 03. 03. 2022

Tento článek je určený pro administrátory.

Co je seznamování s dokumenty a směrnicemi

Díky seznamování se směrnicemi budete vědět, kdo byl s jakým dokumentem seznámen. Typicky jde o směrnice, bezpečnostní předpisy, pracovní postupy, návody, politikami nebo jakýkoliv jiný dokument. Je to jednoduchá stránka, na které zaměstnanec vidí s čím se má seznámit a s čím a kdy se již seznámil. 

Firmě to dává jasný přehled kdo-kdy-s čím byl seznámen. 

seznamování se směrnicemi

Jak zapnout seznamování se směrnicemi pro zaměstnance

Seznamování se směrnicemi je k dispozici pouze pro plán Company a vyšší. Pokud máte tedy plán Free nebo Team, musíte nejprve povýšit minimálně na plán Company. 

Stránka pro seznamování se směrnicemi je volitelná a povoluje se vždy ke konkrétní roli. Je k dispozici jak pro Kancelářské, tak pro Intranet uživatele. Chcete-li tedy, aby vaši zaměstnanci stránku videli, je třeba pro všechny role mít nastaveno takto:

zapnutí seznamování

Jak zapnout seznamování se směrnicemi pro správce směrnic

Správce distribuce směrnic (nebo také správce distribučních listů směrnic) je uživatel, který spravuje směrnice a distribuční listy, ve kterých stanovuje, kdo se se kterou směrnicí, normou nebo jiným dokumentem má seznámit. Správce má k dispozici speciální záložku, kterou vidí v levém menu a přes kterou tvoří a spravuje distribuční listy směrnic a vše s tím spojené. Ve firmě musí být alespoň jeden správce směrnic. 

Práva nastavuje administrátor pro konkrétní roli a to následujícím způsobem:

  1. Přejděte do Adminstrace
  2. Vyberte v levém menu "Role"
  3. Vyberte konkrétní roli, pro kterou chcete správce směrnic nastavit
  4. V bloku management organizace zapněte na ON "Správa distribuce směrnic"
zapnutí správy směrnic

       5. Všichni uživatelé s touto rolí uvidí v levém menu záložku pro správce směrnic

správa distribučních listů