Co všechno dělá manažer projektu

Datum poslední aktualizace: 12. 08. 2021

Manažer projektu (nebo také Projektový manažer, Project manager) zodpovídá za kompletní plánování a realizaci projektu. Tedy za dobré naplánování a následné organizování, řízení a kontrolu realizace projektu a to tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů. 

Typická náplň práce manažera projektu

  • Vypracovává plán projektu a plánuje práci na projektu
  • Organizuje projektové schůzky 
  • Organizuje a koordinuje projektové aktivity 
  • Monitoruje stav projektu a koriguje plán
  • Řídí projektový tým
  • Povzbuzuje spolupráci členů projektového týmu
  • Komunikuje výstupy a výsledky projektu směrem k vedení společnosti
  • Včas identifikuje problémy na projektu a snaží se je s předstihem řešit
  • Koordinuje výstupy, časový harmonogram a náklady projektu
  • Řídí a odsouhlasuje rozpočet projektu
Kam pokračovat dále