Uživatelé a oprávnění v Aptienu

Kdo má k čemu v Aptienu přístup

Přístup k informacím se řídí podle pracovního zařazení uživatele na základě nastavené role. ...celý článek

Jak přidat uživatele

Přidejte vašeho kolegu z firmy a pošlete mu pozvánku na jeho firemní email. ...celý článek

Jak vytvořit novou roli

Jak vytvořit nebo založit novou roli, pokud vám standardní role nestačí. ...celý článek

Jak přiřadit uživateli roli

Uživatel v systému pracuje na základě přidělené role. ...celý článek

Jak pojmenovat a nastavit role

V tomto článku se dozvíte, jak pojmenovat a nastavit role v Aptien ...celý článek

Jak nastavit oprávnění k inventurám

Tento článek popisuje, jak nastavit oprávnění k nastavení a spuštění inventur. ...celý článek

Jak nastavit politiku hesel v Aptien

V tomto článku se dozvíte, jak upravit politiku hesel pro uživatele Aptien ...celý článek

Jak změnit nastavení role

Jak provést změnu nastavení role se dozvíte v tomto článku. ...celý článek

Jak povolit adresář zaměstnanců

V tomto článku se dozvíte, jak nastavit adresář zaměstnanců ...celý článek

Jak nastavit intranetového uživatele

Intranetovému uživateli můžete povolit zobrazení několika aplikací. ...celý článek

Jak přidat hosta

Hosta přidáte podobně jako ostatní uživatele, ale po jeho vytvoření mu sdílíte konkrétní položky, úkoly a další. ...celý článek

Co je digitální identita

V tomto článku se dozvíte, co je to digitální identita a jak souvisí s potvrzováním a uživateli ...celý článek

Jak nastavit oprávnění k evidencím

Oprávnění k evidencím funguje na základě rolí, které nastavujete jako administrátor podle pracovního zařazení uživatele. ...celý článek

Jak nastavit oprávnění k plánům aktivit

V tomto článku se dozvíte, jak nastavit oprávnění k plánům aktivit. ...celý článek

Jak nastavit oprávnění ke skupinám detailů

Zde se dozvíte, jak nastavit oprávnění ke skupinám detailů ...celý článek

Jak nastavit oprávnění k přílohám

Spravování přístupových práv k přílohám nebo složkám příloh ...celý článek

Jak nastavit omezení přístupu ke všem položkám

Omezení přístupu k položkám použijete v případě, že chcete uživatelům dát přístup jen k položkám, které oni vytvoří. ...celý článek

Jak funguje oprávnění k úkolům

Do úkolu se dostanou pouze osoby nastavené ve sledování a odpovědná osoba, protože úkol není veřejný. ...celý článek

Jak nastavit sdílení informací s hosty

Nastavte sdílení informací s hosty, pozvěte je do prostředí extranetu a vyhněte se mailům ...celý článek

Jak nastavit oprávnění ke kategorii

Uživatelům můžete dát přístup pouze do některých kategorií a jedná se tak o další úroveň oprávnění ...celý článek

Role IT manager

IT manager je jedna ze základních rolí v Aptienu. ...celý článek

Jak přidat uživatele hromadně

Uživatele nemusíte přidávat po jednom, ale můžete jich přidat hned několik zaráz. ...celý článek

Role Zaměstnanec

Zaměstnanec je jedna ze základních rolí v Aptienu. ...celý článek

Jak si změnit heslo

Změnu hesla provedete v rámci svého nastavení. ...celý článek

Role Ředitel společnosti

Ředitel je jedna ze základních rolí v systému Aptien. ...celý článek

Role Personalista

Personalista je jedna ze základních rolí v systému Aptien, spravuje všechny personální evidence. ...celý článek

Jak poslat zapomenuté heslo

V případě, že jste zapomněli vaše přihlašovací heslo, stačí na přihlašovací obrazovce kliknout na odkaz "Zaslat zapom... ...celý článek

Role Správce majetku

Role správce majetku má na starost provoz a údržbu majetku v rámci celé firmy. ...celý článek