Řízení firemních směrnic

Jak řídit směrnice ve firmě

V tomto článku se dozvíte, jak řídit směrnice ve firmě a co může administrátor směrnic dělat. ...celý článek

Jak používat evidenci směrnic

V tomto článku se dozvíte, jaké vést přehledně směrnic nebo pracovních postupy ve vaší organizaci. ...celý článek

Jak používat portál směrnic pro zaměstnance

Zaměstnanci se mohou díky tomu prokazatelně seznamovat se směrnicemi, normami, postupy, procesy a jinými dokumenty. ...celý článek

Jak zveřejnit dokumenty na portálu směrnic

V tomto článku se dozvíte, jak přidat dokumenty na portál směrnic, manuálů a dokumentace. ...celý článek

Jak zaměstnancům povolit portál směrnic

V tomto článku se dozvíte, jak povolit zaměstnancům přístup k portálu směrnic. ...celý článek

Jak povolit nastavení směrnic pro správce

V tomto článku se dozvíte, jak přiděláte oprávnění správci firemních směnic. ...celý článek

Jak na nastavení směrnic

V tomto článku se dozvíte, kde správce směrnic najde jejich nastavení a co všechno může dělat. ...celý článek

Jak nastavit distribuční listy pro potvrzování směrnic

Jak nastavit distribuční listy pro seznamování se směrnicemi. ...celý článek

Jak používat evidenci manuálů

V tomto článku se dozvíte, jak používat evidenci manuálů, návodů a uživatelské dokumentace ...celý článek

Jak seznamovat zaměstnance s manuály a návody k obsluze

V tomto článku se dozvíte, jak seznamovat zaměstnance s manuály a návody k obsluze. ...celý článek

Jak přidat novou směrnici

Zde se dozvíte, jak přidat novou směrnici a její dokument do evidence ...celý článek

Jak přizpůsobit evidenci směrnic

V tomto článku se dozvíte, jak můžete evidenci směrnic přizpůsobit potřebám vaší firmy ...celý článek

Jak rozdělit směrnice

V tomto článku se dozvíte, jak rozdělit a klasifikovat směrnice ve vaší firmě ...celý článek

Jaký je rozdíl mezi platným a účinným dokumentem?

Rozdíl mezi platným a účinným dokumentem je v tom, od kdy se podle něj musí lidé nebo procesy řídit. ...celý článek

Typy interní dokumentace

V tomto článku se dozvíte jaké jsou základní typy interní firemní dokumentace. ...celý článek

Co je řízená dokumentace

Řízená dokumentace je dokumentace, jejíž zveřejnění a archivace podléhá jasným pravidlům, verzím a životnímu cyklu. ...celý článek

Jak zapnout řízenou dokumentaci

V článku se dozvíte, jak zapnout řízenou dokumentaci. ...celý článek

Co jsou vnitřní předpisy

Vnitřní firemní předpisy jsou dokumenty, které popisují a konkretizují pravidla a pracovní postupy. ...celý článek

Co jsou směrnice a pracovní postupy

Směrnice, pracovní postupy obsahující pravidla chování nebo provádění procesů. ...celý článek

Základní směrnice ve firmách a organizacích

V tomto článku se dozvíte, jaké jsou základní směrnice ve firmách ...celý článek

Co je shoda s regulatorními požadavky

V tomto článku se dozvíte, co je shoda s vnějšími předpisy a jak ovlivňuje firmu. ...celý článek

Co dělá správce směrnic

V tomto článku se dozvíte, co má administrátor, správce směrnic má na starosti ve formě - vnitřní předpisy organizace... ...celý článek

Co dělá manažer směrnic

V tomto článku se dozvíte kdo je a co dělá manažer směrnic, policy manažer ...celý článek

Co je směrnice OOPP

V tomto článku se dozvíte, co je směrnice OOPP a co obsahuje. ...celý článek

Co je směrnice bezpečnosti

V tomto článku se dozvíte, co je to politika bezpečnosti a co obsahuje. ...celý článek

Co je směrnice pro nakládání s klíči a přístupy

V tomto článku se dozvíte, co je pro nakládání s klíči a přístupy ...celý článek