Jak udržovat záznamy o údržbě majetku

Datum poslední aktualizace: 12. 08. 2021
Podívejte se na řešení:
Software pro správu, údržbu a evidenci majetkuEvidence majetku
Pomohl Vám tento článek?
11 z celkových 14 článek pomohl.

Co jsou záznamy o údržbě majetku a proč jsou důležité

Záznamy o údržbě majetku jsou zásadní všude, kde potřebujete doložit provedení údržby, revizí, plánovaných nebo neplánovaných prohlídek. Vedení provozního deníku aktivit údržby je důležité zejména tam, kde to vyžaduje legislativa nebo jiné normy, abyste mohli s nimi prokazovat shodu. Záznamy o údržbě a revizích jsou také důležitou součástí BOZP. 

Vedení dokumentace k zařízením

Ke každému jednotlivému zařízení vedete dokumentaci, jako jsou manuály, pracovní postupy oprav a údržby, certifikace, osvědčení, záznamy z prohlídek, revizní zprávy a další podobné. Dokumentaci přikládáte ke každému zařízení zvlášť do záložky "Přílohy" :

  1. Na kartě zařízení v záložce "Přílohy" zvolte "Přidej soubor"
  2. Systém váz vyzve k výběru souborů s dokumentací. Soubor vyberete a přiložíte
  3. Dokumentace k zařízení je uložena v systému

Vedení důležitých informací k údržbě zařízení

Důležité informace k zařízením, jako je jejich číslo, datumy údržby, detaily o provádění údržby, doporučení výrobce, podmínky provádění údržby a podobně, vedete v dalších informacích v záložce "Detaily". 

Záznamy o údržbě majetku

Samotné jednotlivé záznamy o údržbě vedete formou záznamů aktivit v záložce "Aktivity":

  1. Na kartě zařízení zvolte záložku "Aktivity"
  2. Založte novou aktivity a vyberte typ "Údržba" 
  3. Otevře se vám záznam údržby, kam se automaticky doplní vaše jméno a záznam se také automaticky připojí k zařízení, ze kterého záznam vytváříte
  4. Do pole zápis zaznamenejte aktivitu údržby  - co jste dělali
  5. Do pole závěry zaznamenejte další postup
  6. Pokud je třeba vytvořit navazující úkol, vytvořte jej pomocí tlačítka úkol 

Vytvořený záznam o údržbě je k dispozici on-line pouze za použití internetového prohlížeče. Systém poskytuje plnou auditní stopu, a omezuje přístup k záznamům údržby pouze na uživatele s příslušným oprávněním. Uložené záznamy údržby jsou indexovány a jsou tak snadno dohledatelné.