Podívejte se, jak Aptien usnadní vaši práci

Office manager

Podívejte se na přehled toho, co všechno můžete jako office manager v Aptienu vyřešit

široká škála pro malé a střední firmy

Co máte jako Office manažer k dispozici 

 • Zaměstnanecký helpdesk
 • Hlídání termínů školení lidí
 • Checklisty pro nástup a odchod zaměstnance
 • Bezpapírové předávání pracovního vybavení
 • Hlídání termínů konce různých smluv
 • Provozní evidence majetku
 • Evidence klíčů a vstupních karet
 • Přehled lidí ve firmě
 • Firemní směrnice 
 • Organizování firemních akcí
 • Samoobsluha zaměstnance
 • Hlídání nejrůznějších termínů
 • Podpora provozu firmy
 • Přehled místností a prostor firmy
usnadní vám administrativu office manažera
Co vám nejvíce usnadní práci Office manažera

Tohle mají office manažeři nejraději

Centrální evidence všech věcí kolem vaší kanceláře

Hlídání termínů školení, akcí a dalších témat

Vedení dokumentace kolem vaší kanceláře

Podívejte se, co mohou potřebovat další oddělení u vás ve firmě

Potřebujete něco dalšího ve vaší firmě?

Podívejte se co dalšího můžete ve vaší firmě pomocí Aptien vyřešit
odpovědnosti a náplň práce office manažera

Co dělá office manažer

Office manažer zajišťuje správu administrativy ve firmě. Stará se o administrativu a pečuje o bezproblémový chod kanceláře a podpůrných procesů. Je to důležitá role, protože díky ní probíhají podpůrné procesy ve firmě hladce. I proto je rozsah činností office manažera velmi široký. 
Práce office manažera se přirozeně odvíjí od velikosti a typu firmy. Zatímco v malých firmách nebo malých kancelářích se práce office manažera většinu práce vykonává sám, tak ve velkých firmách nebo kancelářích je práce více manažerská, tedy řídí a koordinuje práci jednotlivých asistentů nebo jiných pracovníků, kteří administrativu zajišťují..

 • Stará se o chod firmy a podpůrných firemních procesů
 • Zajišťuje část procesu nástupu zaměstnance
 • V malých a středních firmách částečně nahrazuje personalisty 
 • Připravuje podklady pro personální agendu
 • Připravuje podklady a dokumenty pro vedení firmy
 • Zajišťuje nebo pečuje o kancelářské vybavení a techniku
 • Zajišťuje kancelářské potřeby
 • Zajišťuje občerstvení na pracovišti 
 • Jedná s dodavateli podpůrných služeb a kancelářského vybavení
 • Zajišťuje evidenci kancelářského pracovního vybavení a techniky
 • Zajišťuje vydávání nebo odebírání kancelářských pracovních pomůcek
 • Zajišťuje firemní akce, jako jsou konference, semináře, teambuilding, vánoční večírky a podobně
 • Zajišťuje školení a vzdělávací akce
 • Komunikuje s účetní nebo právní kanceláří
 • Zajišťuje firemní pracovní prostory a kanceláře
 • Pořizuje záznamy a zápisy z porad
 • Spravuje a eviduje smlouvy
 • Zodpovídá za hladký chod recepce 
 • Organizuje a zajišťuje firemní akce.