Co dělá administrátor směrnic

Datum poslední aktualizace: 17. 07. 2021

Administrátor směrnic má na starosti vnitřní předpisy organizace, jako jsou směrnice, politiky, pracovní postupy a podobně. Má na starosti jejich tvorbu, aktualizaci, správu i distribuci zaměstnancům. 

Typická náplň práce administrátora směrnic

  • Koordinace tvorby směrnic a předpisů v organizaci
  • Zavádění nových předpisů do života firmy
  • Zajištění distribuce směrnic ve firmě
  • Zajištění seznámení lidí ve firmě se směrnicemi, předpisy, pracovními postupy
  • Analýza, sledování, měření, přezkumy a trvalé zlepšování směrnic a předpisů organizace
  • Dohled nad vypracováváním zpráv, dokumentů, briefingů a průzkumů a účast na nich kolem firemních předpisů
  • Rozvíjení a udržování vztahů s klíčovými zúčastněnými stranami na tvorbě směrnic