Jak používat evidenci telefonů

Datum poslední aktualizace: 18. 08. 2021
Podívejte se na řešení:
Administrativa ve firmě i kancelářiFiremní administrativa
Pomohl Vám tento článek?
10 z celkových 13 článek pomohl.

Centrální přehled mobilů ve firmě

Tato evidence je určená k evidenci telefonních přístrojů: mobilů i pevných linek vaší firmě. Zde vedete jejich centrální evidenci a pro každý telefon všechny praktické informace spojené s jeho správou. Informace o telefonních číslech, respektive o SIM kartách vedete odděleně, ve vlastních evidencích, nicméně záznamy ze všech těchto evidencí můžete mezi s sebou libovolně propojovat dle skutečného stavu.  Rozsah a struktura informací evidence je nastavena dle nejlepší praxe. Pokud vám z nějakého důvodu nevyhovuje, váš administrátor ji může změnit podle zvyklostí ve vaší firmě, nebo můžete využít našich expertních služeb.

Jednoduchá správa firemních telefonů

  • Vedení potřebných informací k mobilům i pevným linkám
  • Vedení informací o přidělení nebo umístění telefonu

Detailní informace ke každému telefonu ve firmě 

  • Datum a cena pořízení, dodavatel
  • IMEI a případně inventární číslo
  • Kdo má telefon vydaný nebo jej používá, tedy informace o umístění
  • Jakým způsobem je zajištěna správa a údržba telefonu
  • PIN nebo heslo
  • Dokumentace zařízení
Evidence telefonů
Kam pokračovat dále