Jak dělat zápisy z obchodních schůzek

Datum poslední aktualizace: 13. 08. 2021

Zápisy z obchodních jednání a schůzek

Vedení zápisů z obchodních jednání a schůzek je snadné. V Aptien CRM máte možnost zaznamenávat veškeré své obchodní aktivity formou stručného zápisu, který uvidíte jak na konkrétní obchodní příležitosti, tak u všech účastníků jednání. Každý zápis je automaticky propojený na obchodní příležitost a spojený s jeho účastníky a vidíte ho také v kalendáři. Je tak snadno dohledatelný. Nemusíte myslet na to, kam ho uložíte, systém to dělá za vás.   

Jaké typy obchodních aktivit můžete zaznamenat

 • Osobní schůzka nebo jednání
 • Telefonát z jednání
 • Odeslaný e-mail

Co si zapsat z obchodní schůzky

 • Typ aktivity - vyberte typ obchodní aktivity  
 • Od - Do - časové vymezení aktivity (nastavení data i času)
 • Kdo - přidejte zaměstnance, kteří se dané aktivity zúčastnili
 • S kým - v případě aktivity s osobou mimo vaší firmu zadejte tento kontakt
 • Jaká firma - vyberte firmu, se kterou aktivita probíhá
 • Zápis - textové pole pro zápis
 • Závěr - textové pole pro závěr vyplývající z aktivity
 • Úkoly - zadání úkolů vyplývajících z obchodní aktivity

Nastavenou aktivitu vidíte nejen u obchodní příležitosti, u které jste aktivitu založili, ale i u položek uvedených v polích "K čemu" (u projektu), "Kdo" (u zaměstnance), "S kým" (u kontaktu) a "Jaká firma" (u firmy). Také je zápis vidět v kalendáři.