Jak na správu vydaného majetku

Datum poslední aktualizace: 22. 09. 2021
Podívejte se na řešení:
Software pro správu, údržbu a evidenci majetkuEvidence majetku
Pomohl Vám tento článek?
14 z celkových 17 článek pomohl.

Majetek svěřený zaměstnanci  

Zaměstnanci během svého působení ve firmě mají svěřené nějaké vybavení, pracovní pomůcky, zařízení nebo jiný majetek, který používají k výkonu své práce nebo za který jsou odpovědní. V Aptienu můžete každý kus evidovaného majetku někomu přidělit a to pomocí předávacích protokolů. Tím vyřešíte jak trvalé přidělení, tak krátkodobé zápůjčky majetku. To využijete při:

 • Nástupu zaměstnance, při kterém mu vydáváte pracovní pomůcky jako jsou počítač, telefon, SIM kartu, klíče od kanceláře, vstupní kartu a podobně
 • Při ukončení a odchodu zaměstnance naopak potřebujete vědět, co má vrátit
 • V průběhu zaměstnání průběžně vydáváte, svěřujete nebo odebíráte různé pracovní vybavení a nástroje

Jak nastavit předávání a odebrání majetku a vybavení zaměstnance

  Předávání a odebírání provedete pomocí akcí. Protože předávání a odebírání majetku nemůže dělat každý, je třeba nastavit, kdo může předávání a zpětné převzetí svěřeného majetku udělat. Ten, kdo má oprávnění majetek předávat nebo odebírat pak v systému uvidí navíc příslušné tlačítko. Nastavení se provádí pro každou majetkovou evidenci zvlášť.

  Předávání majetku a vybavení zaměstnanci 

    K předání majetku je určena akce Přiřadit uživateli:

    1. Přejděte do Administrace (musíte být přihlášeni jako Administrátor)
    2. Vyberte v menu majetkovou evidenci (například Počítače)
    3. Vyberte Správa akčních tlačítek
    4. Vyberte Vytvořit akční tlačítko "Přiřadit uživateli"
    5. Nastavte název tlačítka, například Vydat zaměstnanci
    6. Nastavte text potvrzovacího tlačítka
    7. Vyberte, jestli chcete potvrdit akci jeho podpisem na obrazovku nebo pouze stiskem tlačítka
    8. Uložte

    Převzetí majetku a vybavení od zaměstnance zpět

    Na konci pracovního procesu, kdy zaměstnanec vrací převzatý přidělený majetek potřebujete jako firma zpětné převzetí potvrdit. Systém vám poskytne jasný přehled o aktuálně vydaném majetku a pomocí akce umožní potvrdit převzetí majetku zpět.

    1. Přejděte do Administrace (musíte být přihlášeni jako Administrátor)
    2. Vyberte v menu majetkovou evidenci (například Počítače)
    3. Vyberte Správa akčních tlačítek
    4. Vyberte Vytvořit akční tlačítko "Odebrat uživateli"
    5. Nastavte název tlačítka, například Odebrat zaměstnanci
    6. Nastavte potvrzovací akci
    7. Vyberte, jestli chcete potvrdit akci jeho podpisem na obrazovku nebo pouze stiskem tlačítka
    8. Uložte