Jaký je rozdíl mezi platným a účinným dokumentem?

Datum poslední aktualizace: 28. 07. 2021

Platný vs účinný dokument, směrnice nebo pracovní postup

Rozdíl mezi platným a účinným dokumentem je v tom, od kdy se podle něj musí lidé nebo procesy řídit. Platnost a účinnost jsou právní pojmy, a používají se u zákonů i u vnitřních předpisů organizace, jako jsou směrnice, pracovní postupy a podobně.

  • Platnosti nabývá dokument zveřejněním, publikací nebo vyhlášením - je tedy možné si ho přečíst v jeho oficiální, finální podobě
  • Účinnosti nabývá dokument dnem, od kdy se podle něj musí lidé a procesy chovat a řídit

Například konkrétní firemní směrnice je účinná od 1.ledna, od kdy je třeba podle ní jednat, ale platná (tedy byla zveřejněná a dostupná) je již od 1. listopadu, od té doby se s ní mohou pracovníci seznamovat.