Onesoft Connect je nyní Aptien

Co je nového ve verzi 2105 (4.5.2021)

Datum poslední aktualizace: 03. 05. 2021

Novinky

Rozšíření filtrů v evidenci

  • Nyní je možné filtrovat podle více kritérií u jednoho detailu. Pokud zvolíte „Musí platit všechny podmínky“, znamená to, že všechny zadané podmínky pro filtrování (hodnoty detailu) musí položka splňovat, aby byla zařazena do filtru. Pokud zvolíte „Platí alespoň jedna z podmínek“, stačí, aby byl pouze jedna ze zvolených podmínek pro filtr položkou splněna a bude zařazena do filtru. Více k filtrům zde.
podmínky ve filtru

Aktualizace osobních údajů pomocí samoobsluhy zaměstnanců

  • Evidence zaměstnanců je určená především pro personalisty a jejich práci. Můžete ji mít zpřístupněnou pro všechny lidi ve firmě, my vám ale doporučujeme místo toho využívat aplikace Kolegové a O Mně, které máte k dispozici. Pojďme se podívat na výhody.
  • O Mně – každý člověk ve firmě zde vidí své osobní údaje. U vybraných z nich je pak může aktualizovat. Například může změnit bydliště, občanský průkaz nebo jiné kontaktní údaje. Upozornění na aktualizaci přijde automaticky personalistovi (nebo tomu, koho určíte), který ji zkontroluje a případně požádá o upřesnění informací. Odpadne tím únavný a často nepřehledný ping-pong e-mailů mezi zaměstnancem a personalisty. Chystáme ještě vylepšení, kdy informace o změně přijde automaticky nadřízenému. Návod najdete zde.

  • O tom, které informace může zaměstnanec aktualizovat, rozhoduje firma a prostřednictvím administrátora může vše nastavit.
  • Kolegové – zde si může každý člověk ve firmě zobrazit údaje o svých spolupracovnících ve firmě. Například pokud vám někdo z kolegu potřebuje zavolat, ale nezná vaše telefonní číslo, může si ho zde rychle dohledat. Firma rozhoduje o tom, které informace jsou pro ostatní dostupné a oprávnění k informacím nastavuje prostřednictvím administrátora.

o mne

Upozornění na změny v evidenci

  • Ve firmě si nyní můžete zapnout pro jednotlivé uživatele upozornění na změny u položek v evidenci. Tato funkce se vám bude hodit v případě, že budete potřebovat zajistit, aby byl některý z uživatelů upozorněn na jakékoliv změny v evidenci. Více zde.
  • Jako administrátor toto nastavení najdete v sekci "Administrace", poté jděte do záložky "Evidence" a vyberte evidenci, pro kterou chcete upozornění nastavit. Sjeďte dolů a klikněte na "Notifikace". Nyní vyberte uživatele, kteří v případě změny v evidenci dostanou upozornění.
notifikace pro evidenci

Web

  • Přihlášení do aplikace – pokud si nepamatujete název svého Aptienu, nyní stačí navštívit naše webové stránky aptien.com a jako první se vám zobrazí nabídka přihlášení do aplikace. Tato nabídka se vám zobrazí pouze jednou denně, abychom vás neobtěžovali zbytečně vyskakujícími okny.
přihlášení na webu

Opravy

  • Při exportování dat z evidence a při zaškrtnutí exportování úkolů k položkám se úkoly neexportovaly - opraveno