Jak nastavit upozornění na změny v osobních údajích

Datum poslední aktualizace: 17. 05. 2021
Pomohl Vám tento článek?
15 z celkových 18 článek pomohl.

Nastavení zasílání upozornění na změny v osobních údajích mohou provádět pouze administrátoři. Jako uživatel si toto nastavit nemůžete. 

Toto nastavení je důležité především pro personalisty, protože díky tomu dostávají upozornění o změnách osobních údajů zaměstnanců.

Zasílání změn osobních údajů ze samoobsluhy (O Mně)

Když zaměstnanec upraví své osobní údaje ve své samoobsluze (O Mně), tak je třeba, aby o takové změně byl informován někdo, kdo je odpovědný za vedení osobních údajů zaměstnanců. Nejčastěji je to personalista, ale může to být kdokoliv jiný, koho určíte a nastavíte. Aby zasílání upozornění fungovalo, musíte jako administrátor nastavit konkrétního uživatele.

Nastavený odpovědný pracovník dostane upozornění pokaždé, když někdo ze zaměstnanců provede ve svém osobním profilu změnu některého z osobních údajů.

Jak nastavíte, komu budou zasílána upozornění na změny osobních údajů

  1. Přihlašte se jako administrátor
  2. Přejděte do "Administrace"
  3. Vyberte záložku  "Evidence"
  4. Vyberte "Zaměstnanci"
  5. Sjeďte dolů a klikněte na "Notifikace". Nyní vyberte uživatele, který bude dostávat upozornění na změny osobních údajů