Jak vyhledat položky pomocí filtrů

Datum poslední aktualizace: 28. 02. 2021
Pomohl Vám tento článek?
13 z celkových 16 článek pomohl.

Najděte položky podle parametrů

Pokud potřebujete najít položku, ale neznáte její název ani klíčové slovo a znáte pouze její parametry nebo si chcete vyfiltrovat všechny položky evidence, které splňují určité požadavky, tak v těchto případech využijte možnosti vícenásobného filtrování, kde si zobrazíte položky podle daných kritérií. Pokud zvolíte „Musí platit všechny podmínky“, znamená to, že všechny zadané podmínky pro filtrování (hodnoty detailu) musí položka splňovat, aby byla zařazena do filtru. Pokud zvolíte „Platí alespoň jedna z podmínek“, stačí, aby byl pouze jedna ze zvolených podmínek pro filtr položkou splněna a bude zařazena do filtru. 

Zde jsou možnosti pro vyhledávání položek:

  • Podle hodnoty jakéhokoliv detailu
  • Podle hodnoty detailu typu výčet 
  • Podle kategorie
  • Včetně vyřazených položek
  • Podle oblíbených položek
  • Můj uložený filtr

Vyhledání podle hodnoty detailu

Například potřebuje zjistit, kteří zaměstnanci pracují v Tokiu. Tuto informaci máte uchovanou například v detailu Místo práce.

Po kliknutí na ikonku filtru vyberte možnost "více".

Zde se otevře okno vícenásobného filtru, kde najdete požadovaný detail. V tomto případě je to "Místo pracoviště" a do pole zadáte hledanou hodnotu (například Tokio, je možné zadat i jen část textu). Výběr potvrdíte tlačítkem "Nastavit filtr". 

Stejným způsobem můžete zadat více hodnot do jednotlivých detailu. Tím se aktivuje vícenásobný filtr, který hledá průnik jednotlivých požadavků. Pokud pro všechny zadané hodnoty najde shodu, zobrazí je na kruhovém grafu.

Příkladem může být vícenásobný filtr, kde budete chtít vidět seznam žen, které pracují v Tokiu. Mezi hodnotami se tedy aktivuje operátor "A" a tedy musí platit shoda pro všechny záznamy.

V horní liště vidíte nastavená kritéria a pomocí křížku zrušíte nastavení filtru. V opačném případě si můžete uložit tento filtr pro budoucí vyhledávání.

Vyhledání podle hodnoty detailu typu výčet 

V případě, že v evidenci máte detail typu výčet a u jednotlivých položek výčtu i barevné ikony, zobrazují se tyto varianty i ve filtru pro rychlé vyhledávání. Důležité je hodnoty výčtů označit ikonami. Tyto hodnoty se pak zobrazují ve filtru a lze podle nich filtrovat položky v evidenci. Nastavení filtru zrušíte křížkem u textu.

Vyhledání podle kategorií

Pokud máte definované kategorie v evidenci, je možné je použít k filtrování položek evidence. Tyto kategorie se pak zobrazují ve filtru. 

Nastavení filtru zrušíte křížkem u textu.

Vyhledání včetně vyřazených položek

Vyřazené položky využijete v případech, že potřebujete tyto položky archivovat (vyřadit), ale přitom zachovat jejich historii, nebo v případě, že po určité době dojde k jejich zařazení (například odchod a opětovný návrat zaměstnance z mateřské dovolené). Pro takovou položku budou zachovány hodnoty detailů i vazby.

Vyřazené položky jsou v seznamu položek zobrazeny jako přeškrtnuté.

Vyhledání podle oblíbených položek

Oblíbené položky v rámci evidence si můžete označit pomocí hvězdičky (Přidej do oblíbených) umístěné vedle názvu položky na záložce Detail. Následně si můžete Vaše oblíbené položky v rámci evidence zobrazit.