Jak nastavit upozornění na změny v evidenci

Datum poslední aktualizace: 28. 02. 2022
Pomohl Vám tento článek?
15 z celkových 18 článek pomohl.

Nastavení hlídání změn v evidenci mohou provádět pouze administrátoři. Jako uživatel si toto nastavit nemůžete. 

Upozornění na změny v evidenci

Toto upozornění použijete v situaci, kdy potřebujete, aby byl konkrétní člověk ve vaší firmě upozorněný na změny v evidenci. To znamená, že dostane upozornění pokaždé, když jakýkoliv jiný uživatel provede jakoukoliv změnu v datech v dané evidenci. Změnou se myslí změny v detailech, nikoliv v dokumentech, přílohách nebo vazbách.

Upozornění na změny v evidenci je užitečné, pokud chcete mít pod kontrolou všechny změny v datech v dané evidenci. Mějte na paměti, že pokud takového hlídače nastavíte v evidenci kde probíhá hodně změn, bude mít daný uživatel také hodně notifikací a to znamená, že jimi může být zahlcen a hlídání tak nemusí být užitečné. Doporučujeme tedy využívat tuto možnost jen v takových evidencích a situacích, kdy opravdu potřebujete mít pod kontrolou všechny změny, například v evidenci Zaměstnanců (viz hlídání změn v osobních údajích).

Mějte také na paměti, že nastavení provádí administrátor mimo jiné z toho důvodu, aby si uživatel nemohl takového hlídače úmyslně či neúmyslně vypnout. Nastavením ze strany administrátora jsou tedy upozornění pro uživatele nevypnutelná a povinná. 

Nastavený odpovědný pracovník dostane upozornění pokaždé, když někdo z uživatelů provede v dané evidenci.

Jak nastavíte, komu budou zasílána upozornění na změny 

  1. Přihlaste se jako administrátor
  2. Přejděte do "Administrace"
  3. Vyberte záložku  "Evidence"
  4. Vyberte evidenci
  5. Sjeďte dolů a klikněte na "Notifikace". Nyní vyberte uživatele, který bude dostávat upozornění na změny
Doporučujeme znát