Co je nového ve verzi 2104 (1.4.2021)

Datum poslední aktualizace: 01. 04. 2021

Novinky

Horní lišta je nižší

 • Nyní je horní lišta na žádost uživatelů o něco nižší a také lze skrýt záložky evidencí kliknutím na ikonu dvou šipek v pravém horním rohu. Tím se vám horní lišta ještě více ztenčí. Více zde.
horní lišta

Nové levé menu

 • Levé menu změnilo svůj vzhled. V sekci „Workspace“ se nyní dostanete na domovskou stránku svého pracovního prostředí, kam se přesunulo zaškrtávání oblíbených evidencí z hamburger menu. Na domovské stránce také najdete jako administrátor možnost založit novou evidenci. Záložky v sekci „Moje věci“ se týkají pouze vás. Celofiremní záložky jsou v sekci „Naše firma“ a jedná se o nástěnku, kolegy, směrnice nebo správu distribučních listů, pokud využíváte funkci směrnic. Více zde.
levé menu

Veřejné a soukromé zápisy

 • Všechny zápisy vytvořené kterýmkoliv uživatelem se zobrazovaly v záložce „Zápisy“ u  všech zúčastněných uživatelů nebo kontaktů a byly dostupné komukoliv s přístupem k dané položce. Tato dostupnost nebyla vždy žádoucí, a proto jsme vytvořili funkci soukromých (privátních) zápisů, kterou můžete zapnout pro každý zápis zvlášť již během jeho vytváření. Dále můžete nastavit možnost úpravy soukromého zápisu uživatelům přidaných v zápise. Více zde.
soukromý zápis

Centrální číselníky jednotek

 • Centrální číselníky jednotek je možné nastavit pro celou firmu v sekci „Administrace“. Jsou zde nastavené jednotky pro Měny, Délky, Plochu, Objem, Hmotnost, Teplotu, Spotřebu a Čas. Pokud vám některá z jednotek chybí, administrátor ji může přidat v sekci „Administrace“, v záložce „Customizace“. Pokud firma některé jednotky nepoužívá, například měny, administrátor je jednoduše deaktivuje a uživatelům se nebudou nabízet. 
 • Pro základní jednotky je možné, stejně jako pro formáty čísel a dat, nastavit výchozí jednotky, které firma používá. Tyto jednotky se budou uživatelům nabízet přednostně. V evidenci pro detail formátu číslo můžete jako administrátor zvolit vhodný číselník jednotek dle vašich potřeb. Uživatel pak může měnit jednotku (například zvolí měnu). Více zde.
centrální číselník jednotek

Snadnější import

 • Import umožňuje nahrávat data do vašeho systému buď jednorázově nebo opakovaně. Upravili jsme proces importu z excelové tabulky tak, aby byl intuitivní a jednodušší pro používání. Nyní v prvním kroku nahráváte soubor, který chcete importovat a až pak na základě toho určujete, který sloupec bude tvořit název položky a který sloupec se naimportuje do kterého detailu. Více zde.
nový import

Vylepšené reporty

 • Kromě úpravy vzhledu nyní reporty nabízejí více možností nastavení. Před spuštěním reportu si můžete vybrat, zda bude report obsahovat všechny detaily nebo jenom některé. Také si můžete vybrat, jestli budou na konci reportu zobrazené veškeré vazby k položce nacházející se v záložce „Souvislosti“. Nyní si reporty lépe poradí s tabulkou nebo richtextem. 
nový report

Obohacení rozšířeného filtru o kategorie

 • Do rozšířeného filtru jsme přidali další parametr k filtrování, a to kategorie. 
kategorie ve filtru

Grafické změny v sekci „Administrace“

 • Mírnou grafickou změnu jsme provedli u záložek „Role“, „Uživatelé“ a „Platby“. Rozsáhlejší změnu jsme provedli u záložky „Customizace“, kde přibylo nastavení jednotek a u záložky „Licence“, kde jsme provedli velké grafické změny pro zjednodušení. V sekci „Administrace“ přibyla záložka „Organizace“ s organigramem, pracovními pozicemi a požadavky pracovních pozic.

Změna licencí u uživatelů

 • Pokud bylo potřeba vyměnit nějakého uživatele za jiného, bylo potřeba původního uživatele smazat. To nyní není potřeba, protože stačí pouze odebrat licenci u původního uživatele a přiřadit ji novému. To platí pro všechny tři druhy licencí – pro kancelářské uživatele, zaměstnanecké (intranet) uživatele a hosty (extranet). V záložce Uživatelé vyberete konkrétního uživatele, kterému chcete odebrat licenci a pod Správou licence zaškrtnete checkbox „Bez licence“. Při zakládání více uživatelů jim určíte licenci až po jejich nahrání do systému, nikoliv během procesu nahrání, jako to je v případě přidání jednoho uživatele.
licence uživatelů

Možnost založit více uživatelů najednou

 • Do teď bylo nutné přidávat uživatele po jednom. Nyní je ale možné jich nahrát více najednou, a to dokonce i za pomocí excelové tabulky. Tato funkce je dostupná v sekci „Administrace“ v záložce „Uživatelé“. Dokonce je můžete i načíst z evidence „Zaměstnanci“ a následně je importovat. Více zde.
založení více uživatelů

Seznamování se směrnicemi

 • Nyní se dostanete do seznamování s dokumenty přes levé menu. Je třeba, aby administrátor v sekci „Administrace“, v záložce „Role“ pod nadpisem „Pro zaměstnance (doporučeno pro všechny)“, zapnul „Směrnice“ pro všechny role, u kterých potřebujete nastavit seznamování se směrnicemi. Správce směrnic musí mít v sekci „Administrace“, v záložce „Role“ pod nadpisem „Backoffice management“, zapnutou  „Správu směrnic“, aby měl přístup do distribučních listů. Seznamování se směrnicemi můžete zapnout i pro uživatele intranetu.
směrnice

Organizace – organigram, pracovní pozice, požadavky pracovních pozic

 • Struktura organizace se přesunuje do pozadí v podobě organigramu. Přidali jsme k nim i pracovní pozice a požadavky pracovních pozic. Vše je zatím dostupné v sekci „Administrace“ pro administrátory systému, ale již brzy vše přesuneme i do popředí pro personalisty. Více zde.
organigram

Opravy

 • Report - pořadí detailů - report nyní plně respektuje pořadí detailů a skupin detailů tak, jak je vidí uživatel v systému
 • Report - opraveno zdvojené zobrazení názvů detailů
 • Nastavení distribučních listů - opraveno přidávání uživatele intranetu