Jaké jsou podmínky provozu na vlastní infrastruktuře?

Provoz na vlastní infrastruktuře je dobrovolný, volíte si jej sami, pokud nechcete využívat provoz v cloudu, a přináší vám povinnosti, které musíte dodržovat tak, aby byl provoz bezproblémový a abychom mohli držet záruku za jádro Produktu. 
Přečtěte si Technické a obchodní podmínky provozu na vlastní infrastruktuře, které jsou pro vás při provozu na vaší infrastruktuře povinné.

Požadavky a nároky na váš server a infrastrukturu

Jaké licence Aptien potřebujete pro provoz na vašich serverech?
 • Pro provoz na vaší infrastruktuře potřebujete mít cenový plán Enterprise od 25 uživatelů. Je na vašem rozhodnutí, jestli využijete režim předplatného nebo jestli zakoupíte trvalé licence.
 • Jak lze nasadit a provozovat Aptien na vašich serverech?
 • Aptien bude ve vaší společnosti provozován na samostatném virtuálním stroji (VM), v rámci vašeho virtualizačního prostředí. Vy tedy zajistíte virtuální server s dostatečnou kapacitou (viz hardwarové nároky) na kterém bude aplikace provozována. Pro nasazení dostanete od nás obraz virtuálního disku ve formátu VMDK, popř. VHD, který připojíte k nově vygenerovanému virtuálnímu stroji do vašeho prostředí. Stroj by měl mít přiřazené zdroje dle minimálních požadavků, uvedených níže v těchto požadavcích. 

Vždy postupujte podle pracovních postupů a pokynů daných dodavatelem nebo výrobcem dané virtualizace. Například VMware vždy vyžaduje i další kroky, než pouhé nahrání image do infrastruktury a její spuštění.

Virtualizační prostředí 

Aplikace Aptien je provozována na virtualizační infrastruktuře jako samostatná Virtual Machine (VM). Doporučené a standardní virtualizační prostředí je VMware, Hyper-V nebo VirtualBox.

Potřebujete tedy IT specialistu se znalostí provozu virtuálního prostředí v jedné ze zmíněných technologiích. Pokud jej nemáte, zajistíme vám tuto službu pomocí našich odborníků.

Požadavky na komunikaci, ověření licence a internet
Pro správný provoz na vašem serveru je třeba, abyste zajistili komunikace z serveru tak, aby ani váš firewall ani jiné bezpečnostní prvky nebránili této komunikaci.

Komunikace s licenční infrastrukturou musí být zajištěna standardní cestou. Virtual Machine musí být schopna komunikovat směrem do internetu bez omezení minimálně na portech (tcp/udp) 443 a 80 (http a https). Standardní komunikace probíhá z bezpečnostních důvodů prostřednictvím https na portu 443. Pokud to nastavená politika vaší infrastruktury neumožňuje, je potřeba na tuto skutečnost nás upozornit a takové nestandardní podmínky budou s vámi naši technici řešit v rámci odborných služeb.

Z virtuálního stroje musí být umožněn přístup na licenční infrastrukturu Aptien: repository.aptien.com a communication.aptien.com  z důvodů ověřování platnosti vaší licence a průběžné aktualizace. Ze stejného důvodu a pro rychlé řešení výjimečných situací musí být umožněn přístup do virtuálního serveru také přes ssh.

Aptien dále využívá další služby (např. Google mapy, grafy, ověřování firemních údajů a další). Pokud nepovolíte nebo omezíte přístup serveru na internet, budou tyto služby Aptien omezeny. Pro fungování ověřování z rejstříku firem je třeba mít povolený přístup na api.trustminer.co

Požadavky na SSL certifikát

Komunikace mezi serverem a uživateli probíhá zabezpečeně prostřednictvím protokolu https. To vyžaduje instalovaný SSL certifikát. Při běhu v on-premise režimu se předpokládá provoz na doméně, kterou určujete vy jako zákazník. Z principu tedy vy také musíte dodat SSL certifikát, k doméně, kterou máte pod kontrolou. Instalaci a obnovu SSL certifikátu musíte zajistit sami, případně vám s tím pomůžeme.

Mailserver

Aptien využívá pro komfort svých uživatelů mailing. Je potřeba zajistit komunikaci směrem do internetu standardní cestou pro odchozí emaily. To jsou porty (tcp/udp). Pokud to nastavená politika vaší infrastruktury neumožňuje, je potřeba nám dodat údaje pro použití vašeho mailserveru. Naši technici s vámi toto vyřeší v rámci odborných služeb.

Nároky na správu a údržbu

Správa a údržba virtuálního serveru a virtuálního prostředí

Je třeba, abyste zajistili správu a monitoring vašeho virtuálního serveru, dodrželi minimální hardwarové nároky pro provoz serveru. Jakožto vlastníci jste plně odpovědní za jeho provoz, zálohování a obnovu i za provoz serveru i další vaší související infrastruktury. Volba konkrétní technologie zálohování je vaše rozhodnutí.

Provoz aplikace ve virtuálním stroji je zajištěn automaticky a to v rámci údržby produktů. Výjimečné situace, údržbu  a hotfixy řeší naši specialisté vzdáleně. Pro tyto situace musíte mít podepsanou smlouvu o podpoře, která zároveň zajistí důvěrnost vašich dat. 

Aktualizace aplikace
Všechny aktualizace Aptien na vaší infrastruktuře máte k dispozici v rámci aktualizace, ale nejsou spouštěny automaticky, jako je to v cloudu. Váš administrátor je spouští ručně v čase, který vyhovuje potřebám vaší organizace a přímo z prostředí Aptien. Ke spuštění aktualizací není třeba žádná specializace, jde pouze o volbu času spuštění. Kromě nových funkcionalit obsahují aktualizace také opravy chyb a bezpečnostní zlepšení a proto jste povinni spouštět aktualizace pravidelně. Berete na vědomí, že Poskytovatel opravuje a vylepšuje produkt pomocí aktualizací a že pokud neumožníte produkt aktualizovat nebo jej nebudete aktualizovat, tedy přestanete využívat či platit Služby údržby software, ztrácíte právo na záruku. Služby údržby jsou součástí Předplatného, pro trvalou licenci pak ve výši 20% z ceníkové ceny licence. 


Hardwarové nároky na virtuální server

 • CPU: minimálně 2 GHz, doporučeno 4v CPU (3 GHz)
 • RAM: minimálně 4 GB, doporučeno 16 GB
 • HDD: minimálně 30 GB volného místa, doporučeno 100 GB nebo více podle objemu vašich dat
Nároky na připojení serveru na internet
V závislosti na počtu vašich uživatelů a to jakou úroveň kvality služeb  a připojení jim chcete garantovat (rychlost i latenci), podle toho dimenzujte připojení vašeho serveru na internet. Pokud jsou vaši uživatelé převážně ve vnitřní síti, nároky na připojení na internet jsou minimální.

 • Uživatelé jsou ve vnitřní síti: doporučeno 1 Mbit/s
 • Uživatelé jsou připojeni přes internet: doporučeno minimálně 10 Mbit/s a více v závislosti na počtu uživatelů

Hardwarové nároky na server se zálohou

Pro splnění bezpečnostních standardů silně doporučujeme datově, fyzicky i lokalitně oddělený serveru pro zálohování vašich dat (virtuálního prostředí). Doporučujeme vytvoření prostoru, který se rovná alespoň 4 násobku vašeho objemu dat. 

Nároky na zařízení uživatelů

Aptien je možné provozovat na jakémkoliv běžném moderním počítači, tabletu či chytrém telefonu nevyžaduje žádné zvláštní nároky. Je jedno, jestli máte Windows, iOS, Android, Linux, Ubuntu, nebo jiný operační systém. Doporučení rozlišení displeje fullHD a uhlopříčku minimálně 13".
 Jediné, co potřebujete je aktualizovaný webový prohlížeč. Doporučujeme  Chrome.
Nároky na odbornost
Řádná odborná péče vyžaduje, abyste disponovali vlastními kapacitami nebo najatými odborníky s touto minimální odborností:
 • IT specialista na virtualizační prostředí VMware, Hyper-V, VirtualBox nebo jiný podle toho co provozujete 
 • IT specialista na správu serveru se znalostí technologií zálohování na úrovni virtuálního serveru
 • IT specialista na správu e-mailového serveru s pokročilou znalostí
 • Pokud nemáte kapacity vlastních IT odborníků, zajistíme vám tuto službu pomocí našich odborníků.

Seznam licencí třetích stran použitých pro provoz Aptien

Aptien využívá pouze open licence, nezatíží vás placením žádných dalších licencí nad rámec vašeho předplatného.
 • Operační systém Debian
 • Skriptovací jazyk PHP
 • Zend Framework, Nette Framework
 • MySQL, mariaDB

Ceník pro provoz na vlastní infrastruktuře

Licence

 • možné pouze s licencí Enterprise
 • minimální počet uživatelů je 25 (v cenovém plánu Enterprise)

Instalace

Příprava instalačního balíčku a asistence s instalací:

 • do prostředí VMware nebo Hyper-V   50 000 Kč jednorázově
 • pro jiné virtuální prostředí individuálně   
Při volbě řešení na vlastním serveru (on-premises) je vám účtována jednorázová částka za asistenci při instalaci nebo za vygenerování instalačního balíčku připraveného pro podmínky vaší infrastruktury. V rámci této částky máte jako zákazník nárok na on-line podporu při umístění a konfiguraci aplikace do jeho prostředí do rozsahu 1 pracovního dne. Případné další práce nad tento rozsah jsou dále zpoplatněny dle aktuálního ceníku a objemu práce, kterou pro vás uděláme.

Další služby

 • odborné služby správy virtuálního serveru 1 500 Kč za hodinu
Všechny ceny jsou uvedené bez DPH

Další ujednání

Máte jakýkoliv dotaz k možnostem pořízení a nákupu některého z rodiny řešení Aptien nebo chcete individuální cenovou nabídku? V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
Poskytovatel licence nenese odpovědnost za škodu způsobenou nedodržením výše uvedených doporučení a podmínek provozu.  
Další obchodní požadavky a požadavky na součinnost jsou uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách a dále v Technických a obchodních podmínkách pro provoz na vlastní infrastruktuře.