Onesoft Connect je nyní Aptien

Vícejazyčné prostředí

Aktivujte vícejazyčné prostředí

Pokud potřebujete pracovat ve vícejazyčném prostředí, je nutné, aby administrátor systému aktivoval anglický jazyk.

Toto nastavení provede v sekci "Spravovat" a v záložce "Customizace".

Dále již při přihlašování do systému i během práce jednoduše zvolíte jazyk prostředí.

Prostředí je tvořeno názvy evidencí, názvy detailů, funkcemi, hláškami a upozorněními. Pro evidence i pro detaily tuto dvojjazyčnost zadává administrátor při jejich založení/editaci. Upozornění a funkce se zobrazují automaticky dle zvoleného jazyka.

Pro nainstalované evidence je dvojjazyčné prostředí již plně připraveno.

aktivace jazyků