Ověření firem přes ARES

Datum poslední aktualizace: 15. 03. 2021
Pomohl Vám tento článek?
8 z celkových 11 článek pomohl.

Zakládání firem ručně nebo s ověřením

V evidenci Firmy máte možnost zakládat jednotlivé firmy a jejich kontaktní údaje buď ručně nebo údaje dotahovat automaticky z rejstříku firem (rejstříku ekonomických subjektů, ARES). Pokud máte aktivované rozšíření ARES, systém bude fungovat níže popsaným způsobem. Pokud máte rozšíření vypnuté, firmy a jejich údaje zakládáte v evidenci ručně.

Systém umožňuje ověřování a automatické doplnění údajů jednak u nově zakládaných firem a také u již založených firem umožňuje automatické doplnění údajů na základě zadaného IČO.

Zakládání nových firem s doplněním údajů z ARES 

 1.  Při založení nové firmy v evidenci Firmy se otevře nové okno, kam je možné zadat IČO nebo název firmy. Po jeho zadání a zmáčknutí tlačítka vyhledat systém ověří a natáhne informace o firmě z rejstříku ARES. 
 2. V případě, že již firma existuje, systém vás na to upozorní
 3. Vyberete, zdali chcete založit z nabídky nebo máte stále možnost zadat firmu ručně
 4. Potvrdíte a uložíte. Systém automaticky dotáhne informace k firmě a uloží
Ověření firmy z ARES

Automatické doplnění údajů dle IČO

 1. U již existující firmy uvidíte vedle pole IČO tlačítko „Načíst údaje z ARES“. Do pole zadejte požadované IČO a klikněte na tlačítko
 2. Systém automaticky načte aktuální údaje z ARES a zobrazí je v okně. Údaje zkontrolujte. Kliknutím na tlačítko „Vyplnit údaje“ dojde k jejich zkopírování do záznamu firmy. 
 3. Zkontrolujte vyplněné údaje. V případě potřeby je můžete změnit nebo upravit. 
 4. Údaje uložte. Teprve nyní dojde k jejich uložení a přepsání v záznamu firmy. 
Doplění údajů firmy dle IČO

Jak aktivovat a nastavit ověření firem z ARES

Přístup do nastavení evidence firem má pouze administrátor systému.

Ověřování firem je dostupné pouze v evidenci Firem, kde v jejím nastavení můžete toto rozšíření aktivovat. 

 1. V nastavení evidence dále pokračujte do sekce "další nastavení", kde vyberete možnost "Nastavení pluginů"
 2. Zde jen vyberete nový plugin ARES a nastavíte jeho parametry. Tedy si určité, jaké informace z ARESu se uloží do jakého detailu ve vašem Aptienu.
 3. Doporučujeme základní nastavení, jak je uvedeno na následujícím obrázku, tedy stačí Název firmy, IČ a Adresa.
 4. Daný plugin musíte zapnout.
 5. Vše následně uložíte a nyní je již plugin připraven k používání. Nyní stačí pouze založit novou firmu a do pole IČ vypsat IČO dané společnosti a kliknout na možnost Načíst údaje z ARES. Data budou následně automaticky vyplněna do požadovaných polí
 6. Nastavení uložte
Nastavení rozšíření ARES