Odesílání smluv do registru smluv (ISRS)

Datum poslední aktualizace: 12. 08. 2021

Rozšíření umožňuje zveřejňovat smlouvy v registru

Tento speciální produkt umožňuje nejen evidovat smlouvy, ale přímo z této evidence odesílat smlouvy do Registru smluv (ISRS). Nemusíte tedy již používat on-line rozhraní pro zveřejňování smluv. Mezi hlavní výhody používání tohoto řešení patří možnost uchovávat a evidovat veškeré smlouvy a zároveň realizovat zveřejňování smluv v registru. 

Produkt je určený nejen organizacím veřejné správy, ale také firmám, které potřebují nebo chtějí smlouvy v registru zveřejňovat

Jak odesílání smluv do ISRS funguje

Rozšíření je dostupné pro evidenci smluv. Je tedy nutné mít tuto evidenci nainstalovanou. 

  1. U každé smlouvy vidíte, jestli a kdy byla odeslána
  2. Můžete odesílat opravy smluv
  3. Ke každé evidované smlouvě můžete přikládat její scany nebo další přílohy
  4. Jednoduše vidíte kdo, kdy, kterou smlouvu odeslal, vidíte všechny smluvní strany
  5. Máte všechny smlouvy na jednom místě a bezpečně uložené. Každý vždy pozná, která verze je poslední

Jedná se o speciální rozšíření a jeho aktivaci je třeba provést ručně. Obraťte se na naši zákaznickou podporu na adrese support@aptien.com, rádi vám poradí a rozšíření nastaví. Rozšíření je zpoplatněno měsíční částkou. 

Jak nastavit rozšíření ISRS

Před rozběhnutím ostrého provozu je nejprve potřeba připojit a nastavit datovou schránku, prostřednictvím které dochází ke zveřejňování smluv. Nastavení provedete v sekci pro instalaci pluginů v nastavení evidence Smlouvy. Zde vyberte plugin s názvem „Odesílání smluv do ISRS“.

  1. V nastavení daného pluginu musíte vyplnit potřebné hodnoty, jako je URL adresa serveru, ID číslo vaší datové schránky, login, heslo pro přístup do DS a e-mail pro zaslání potvrzení
  2. Dále je potřeba tzv. namapovat jednotlivé detaily pro ukládání hodnot z registru. V levém seznamu vidíte přehled detailů, které se do registru posílají a v pravém seznamu si zvolíte detail, do kterého chcete danou hodnotu v prostředí Aptien uložit              
  3. V neposlední řadě nezapomeňte v dolní části nastavit, z jakých detailů se doplní informace o smluvní straně, které vedete v evidenci Firmy. Nyní stačí jenom hodnoty uložit a vrátit se na „Dashboard“ evidence Smlouvy.

Jak odesílat smlouvy do registru

Jakmile je vše dobře nastavené a rozšíření je aktivní, objeví se vám u každé smlouvy ikona tlačítka pro odesílání smluv. Smlouva musí mít v detailech vyplněné všechny hodnoty, které jsou pro odeslání smlouvy do registru potřeba. Samotná smlouva musí být v přílohách. Maximální velikost odesílaných smluv nesmí překročit 18 MB, jinak ji systém odmítne a vás jako uživatele na to upozorní. Tedy můžete odeslat jednu nebo více příloh o maximální velikosti 18 MB

V případě, že máte vyplněné všechny informace, klikněte na tlačítko pro zveřejnění smlouvy. Zde si vyberte přílohu, kterou chcete odeslat do registru. Následně dojde k odeslání smlouvy a jejímu zveřejnění v ISRS.

Pokud byla smlouva úspěšně zveřejněna, dojde ke změně tlačítka na „Zveřejněno v ISRS“. Pokud chcete získat více informací o konkrétním zveřejnění, klikněte na dané tlačítko.

Získáte tak bližší informace o dané datové zprávě, včetně internetového odkazu na zveřejněnou smlouvu v ISRS. Pokud došlo k nějaké chybě, například, že máte špatně vyplněné informace nebo chcete zveřejnit opravu dané smlouvy, klikněte na „Odeslat opravu smlouvy“. Systém smlouvu odešle znovu do registru smluv.

Přehled o průběhu zveřejňování

Na dashboardu evidence máte dlaždici, kde jsou informace o průběhu zveřejňování smluv v ISRS. Proto máte ihned informaci o průběhu zpracování.